regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklepu Traffic Design, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Traffic Design z siedzibą w Gdyni ul. Waszyngtona 30/19 81-342 Gdynia (NIP 5862277498, REGON 221667546),prowadzącej sprzedaż sitodruków, grafik i innych produktów: czapek, toreb, szalików i koszulek, w sieci Internet pod adresami www.trafficdesign.shoplo.com zwanego dalej Sklepem.
 2. Każdy Klient zamawiający przez Internet w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych zasad i postanowień.
 3. W trakcie procesu zakupowego w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszymi zasadami sprzedaży i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

§ 2.

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta.

 

§ 3.

 1. Dla dokonania zamówienia w Sklepie nie jest konieczna rejestracja klienta w bazie danych Sklepu.
 2. Rejestracja Klienta w bazie danych Sklepu umożliwia monitorowanie na bieżąco stanu realizacji zamówienia, przeglądanie historii zakupów oraz edycji podanych danych osobowych.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta, a także podanie aktualnego numeru telefonu oraz adresu email, pod którym będzie możliwy kontakt pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu email), lub gdy dane zostaną podane błędnie i niezgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Informacje na temat polityki RODO oraz przetwarzania danych przez Stowarzyszenie Traffic Design znajdują się na stronie https://tinyurl.com/rodoTD§ 4.

 1. Klient wybiera produkt z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej i składa zamówienie przez stronę. Zamówień tą drogą można dokonywać przez całą dobę.
 2. Oferta sklepu ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie internetowej Sklepu i do czasu wyczerpania zapasu danego artykułu w magazynie.
 3. Zamówienie jest zawsze składane za pomocą formularza dostępnego na www.trafficdesign.shoplo.com Aby wybrać produkt należy dodać go do koszyka [użyć przycisku [DO KOSZYKA]], oraz zaakceptowanie złożenia zamówienia;
 4. Umowa uważana jest za zawartą, w momencie gdy Sprzedawca za pomocą email wyśle wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji;
 5. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedawcy. Dostępne rodzaje płatności:
  Przedpłata – płatność za pośrednictwem przelewu po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, a przed wydaniem towaru do wysyłki do Klienta. Płatność powinna być uregulowana bezpośrednio na konto Sprzedawcy numer:

03109011020000000137546728

lub w przypadku wpłat w euro:

30109011020000000137546921

w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia lub przez system Płatności Shoplo.

6.   W przypadku wybrania opcji płatności przelewem w jego tytule należy podać numer zamówienia. Sprzedawca za każdym razem informuje o zmianach w zamówieniu. Wszystkie informacje wysyłane są na podany adres email.

7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

<img src="https://static.shoper.pl/platnosci/payments-with-cards.png" alt="Płatności Shoper" />

§ 5.

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru, cena przesyłki i ewentualnych należności celnych.

§ 6.

Właściciel Sklepu dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

 1. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
 2. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu 3 dni roboczych, prosimy o kontakt e-mailowy: kontakt@trafficdesign.pl,
 3. Z chwilą złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego specyfikacją i ponownym wskazaniem ceny.

 

§ 8.

W przypadku braku dokonania płatności przez Klienta w ciągu 5 dni, oraz braku możliwości kontaktu z Klientem, zamówienie zostanie anulowane.

§ 9.

Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w terminie dwóch dni roboczych od jego złożenia, po uzgodnieniu zmiany drogę elektroniczną lub telefoniczną ze Sprzedawcą.

§ 10.

Złożone zamówienie może być anulowane e-mailowo: kontakt@trafficdesign.pl. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Za zamówienie niezrealizowane Sklep uznaje zamówienie potwierdzone, lecz jeszcze nieopłacone przez Kupującego.

§ 11.

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§ 12.

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 13.

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towaru i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od niego koszty przesyłki.

§ 14.

Czas realizacji zamówienia jest określony dla danego towaru i widnieje przy jego opisie. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy z przyczyn od Sklepu niezależnych. W razie zmiany terminu dostawy Klient zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną.

§ 15.

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 16.

 1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski lub Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej lub przesyłki pocztowej.
 2. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby towar dostarczany do Klienta był w jak najszybszym możliwym czasie.
 4. W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie sklepu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia [wydłużenie czasu realizacji zamówienia bądź jego całkowite anulowanie].

§ 17.

Każdy Klient otrzymuje od Sklepu na dowód zakupu paragon lub fakturę jako dowód sprzedaży. Jeśli faktura ma być wystawiona na podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy podać dane oraz NIP firmy.

§ 18.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar. Zwrot towaru nie może nastąpić później niż po 18 dniach od momentu dostarczenia przesyłki.. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Koszt dostawy podlega zwrotowi, Klient pokrywa tylko koszt przesyłki zwrotnej. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 19.

 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne poinformowanie o planowanej reklamacji wadliwego towaru drogą elektroniczną na adres kontakt@trafficdesign.pl
 2. Właściciel Sklepu oceni zasadność reklamacji na podstawie załączonej do wiadomości e-mail fotografii.
 3. W razie uznania zasadności reklamacji Sklep na własny koszt odbierze wadliwy towar od klienta.
 4. Towar zostanie w miarę możliwości wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Sklep podejmie wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie.
 6. Za towar wadliwy uznaje się towar, która posiada wady techniczne.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice kolorystyczne wynikające z ustawień monitora klub przeglądarki internetowej Klienta.

 

§ 20.

Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

 

§ 21.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia 25 stycznia 2018 roku.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie 25 stycznia 2018 roku. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

§ 22.

 1. Właściciel sklepu jest właścicielem marek i praw własności intelektualnej do towarów oferowanych w sklepie.
 2. Nazwy innych producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§ 23.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

 

§ 24.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do: Małgorzaty Bujak, Stowarzyszenie Traffic Design na adres e-mail kontakt@trafficdesign.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl